Artikel over The Who in Den Haag

Op WestEndDrums een artikel over het optreden dat The Who op 21 september 1965 in Den Haag gaf. Bij het artikel de eerste foto die ooit van die dag verschenen is.

“Een roadie van de band of Keith Moon zelf (dat is ongewis) verzocht om een hamer, spijkers en een stevig stuk touw! Dit verzoek bracht minimaal enige verwondering, maar vooral angst teweeg; vooral bij Jaap Eggermont. Deze vrees bleek later toch ongegrond. Er werd echter flink op het kleine en lage podium van de Marathon gerost en gekleund om een houten blok aan de vloer te verankeren, om het verschuiven van de bass-drum te voorkomen. Een regulier bass-drum ankertje met twee scherpe pennetjes, zou klaarblijkelijk voor Moon niet voldoen. Voorts werd er een boeiend patroon van spijkers in het podium geslagen om met behulp van het aangeleverde touw, drumkruk, hi-hat en bekkenstandaards aan elkaar te verbinden. Het leek een volkomen passende benadering, gelet op de reputatie van The Who, en die in het bijzonder van drummer Moon. 

Voorzichtigheid was geboden met de, ter beschikking gestelde, apparatuur. Het zou er ‘volgens overlevering’ nogal ruig aan toe gaan. Maar wie wist daar nu (in Nederland) op dat moment, precies het fijne van? Het was meer een kwestie van ‘in spanning afwachten’ en de schade-formulieren bij de hand houden. En wie zou per slot van zaken zijn eigendommen laten slopen en onverstoord daarbij toekijken?

Update: inmiddels is er meer informatie boven water gekomen van het optreden in Den Haag. Klik hier (met dank aan DirkJan en Rob van der Werf)

 

Advertenties

12 gedachten over “Artikel over The Who in Den Haag

 1. Er is meer informatie over het concert in de Haagse Marathon boven water gekomen en nu ook een tweede foto en dan van het optreden zelf. In de weekkrant Den Haag Centraal zijn onlangs twee artikelen over het concert verschenen. Een en ander heb ik op een eigen pagina bij elkaar gezet.

  http://www.dejongenskamer.nl/who.htm

 2. Geachte beheerder van deze site,

  Ik ben de auteur van het door u geciteerde fragment van de oorspronkelijke Westend Drums site; getiteld ‘Keith Moon op Westend; alsnog internationale furore’. Ik heb mijn artikel van deze site (en al mijn andere Westend stukken) laten verwijderen door de heer Rob van der Werf. De tweede gepubliceerde foto van het Who concert in de toenmalige Marathon, is een (soort van) fotomontage van de hand van Adelbert Foppe. Een kritische beschouwer ziet direct dat deze foto samengesteld is uit verschillende delen die niet met elkaar corresponderen en elkaar op onmogelijke wijze overlappen en doorsnijden. Dit feit wenst men bij de Westend Drums site expliciet niet te onderkennen; het is simpelweg een kwestie van zeer nauwkeurig de foto bezien / bestuderen. Daar slaagt men klaarblijkelijk aldaar niet in; het waarom kan ik niet bevroeden. Om die reden wilde ik aan de Westend Drums site, geen enkele medewerking meer verlenen; het ontbreekt hen aan voldoende kritische notie(s). Deze domme en verbazingwekkende kortzichtigheid beloonde ik op deze wijze; verwijdering van alle teksten van mijn hand. Men is, naar ik aanneem, niet blind bij Westend Drums. Ik zie wat ik zie: een foto waar op een malle en onbeholpen wijze aan geknutseld is; niets minder dan dat. Er zijn overigens wel meer opmerkingen over de bewuste foto te maken. Diverse betrokken personen zijn overigens verreweg van dement en er kan geen generaal vergeetachtigheidssyndroom vigeren t.a.v. deze kwestie. Wanneer de juiste foto te zijner tijd opduikt; zal blijken dat mijn oorspronkelijk gepubliceerde Westend / Who / Keith Moon tekst 100 % correct is. Daar twijfelde de heer Van der Werf overigens eerder ook niet aan.

  John van der Ree

  • U bent een complotdenker met tunnelvisie. Er is niets gemanipuleerd aan de foto en er is niets bijzonders over op te merken. Wel beschuldigt u ten onrechte Adelbert Foppe zonder dit hard te kunnen maken. U bent af.

   • De heer John van der Ree kan er blijkbaar niet zo goed tegen dat met de opgedoken foto van de heer Adelbert Foppe is aangetoond dat zijn oorspronkelijke verhaal als toentertijd geplaatst op de Westend website niet 100% correct was. Keith West speelde immers niet op Westend tijdens het concert, zoals de heer Van der Ree beweert, maar op Premier, zo laat de foto zien.
    Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de echtheid van deze foto en er is niets dat wijst op manipulatie ervan. Dat ik eerder niet twijfelde aan de correctheid van het verhaal van de heer Van der Ree is juist. Tot het moment dat de foto van Keith Moon op Premier boven water kwam.
    De heer Van der Ree lijkt koste wat kost zijn gelijk te willen halen, maar bewijzen voor zijn beweringen geeft ‘ie niet. Hij heeft gelijk en anderen zijn behept met domme en verbazingwekkende kortzichtigheid, roept ‘ie. Jammer.

 3. Geachte heren,

  Dank voor uw fijne reacties; het wordt al met al bijzonder lollig. Begrijpt u goed; het verbaast mij ten zeerste dat er zo verdomd slecht gekeken wordt. Enige zaken ter nadere bestudering:
  zichtbaar is een hoog podium voorzien van een vreemde, onscherpe witte balk met streep die niet doorloopt of constructief aansluit aan de rechterzijde qua volume en op geen enkel punt een podiumvlak aangeeft; het volume is puur onduidelijk – wat is deze balk ? Bevinden wij ons hier te midden van een verbouwing of iets dergelijks ? Op hoeveel afstand bevindt Freddy Haayen (op links met bril) zich van het hoofd uiterst links op de foto en wat zit daar nu precies tussen aan zwaargewicht ? Wij realiseren ons dat de aanwezigen naar een concert van de Who aan het kijken en luisteren zijn in de Haagse (oude) Marathon. Dan ga je je niet verstoppen mijns inziens.
  Er verdwijnen voor, zelfs ONDER (diverse halve afgesneden hoofden) en achter deze vreemdsoortige ‘balkafscheiding’ personen (let ook op hoofden in de afwijkende kijkrichting) en geheel rechts staat een persoon met een soort van steigerpijp in de hand (grappig); een Who hooligan avant la lettre ? De montage maakt dat het geheel qua perspectief niet meer klopt; oprecht jammer voor de plakker. Deelse hoofden en halve torso’s kloppen niet qua formaat. Wellicht u nooit opgevallen ? Wie steekt er nu resoluut zijn kop half in de witte balk en verliest terstond zijn hersens; ik tel er minimaal twee op links ? Nee hoor, aan deze foto is niet gerommeld !? Het rechterdeel van het podium met vrolijk motief semi-(douche)gordijn komt diverse bezoekers van de toenmalige Marathon volkomen onbekend voor. De oude Marathon bezoeker weet ook dat het podium in feite nauwelijks niveau had; men stond nagenoeg op dezelfde hoogte als de artiesten; zij stonden slechts een fractie hoger. Op de foto kijken de bezoekers duidelijk op (omhoog) naar de Who. Helaas stond er in de toenmalige Marathon niet een podium van deze hoogte en ook nauwelijks van dit formaat. De witte (?) balk, als hier getoond, komt niemand bekend voor. Wie heeft die ooit als zodanig gezien ? Het podium toen, was een lullige, laag getimmerde donkere houten bak van beperkte afmetingen; het was dus dringen geblazen op dit zeer ondiepe geheel. Men heeft op de foto flink de ruimte, zo lijkt het.
  Op de Selmer installatie, hier te zien, werd het concert (op zeker) niet afgerond. Er is gewisseld van installatie; inclusief drumstel. Ja ja, dat vermaledijde Westend drumstel van Jaap Eggermont (waar deze onmuzikale narigheid in feite mee begon). Dat werd eerder van diverse kanten bevestigd. Zelfs Jaap werd enige tijd geleden aan het twijfelen gebracht; toch wel een hele prestatie. Hij had immers zijn hele leven ook het ‘Moon op Westend’ verhaal verteld; en hij zou zich eveneens vergissen ? Op die andere foto, met die geheel andere installatie, wachten wij dus nog. Of waren de filmrolletjes inmiddels volgeschoten en weigerden die lastige flitslampjes ?
  Wie is er nu in feite af ? Ik speel al jaren geen tikkertje meer in tunnels; inderdaad jammer !

  John van der Ree

  • U ziet dingen om uw verhaal kloppend te maken, maar goed dat er een foto bestaat die vervormde herinneringen corrigeren. U draait die waarheid om. Het is ook niet uitgesloten dat Keith Moon nog op Westend heeft gespeeld, maar dat blijkt niet uit deze foto. Wie een beetje verstand van perspectief heeft, ziet dat er niets bijzonders is aan de foto en de mensen die erop staan. Het geschilderde decor op de achtergrond is gemaakt door Joop Roelofs en derhalve is de locatie onomstotelijk de oude Marathon. U bent een complotdenker met suggestieve argumenten die u niet hard kan maken. Excuses van uw kant aan Adelbert Foppe, zijn vrouw die de foto maakte, en aan Rob van der Werf zijn meer op zijn plaats.

 4. En dan vraag ik me af, Wat moet je eigenlijk met zo’n complotdenker? Toch heb ik de foto waar het om gaat op een aparte pagina gezet, met daaronder een foto van de Davies op het podium van de Marathon bij een ander concert. Dan is duidelijk te zien dat het podium wel laag is, maar niet zo laag. Het komt goed overeen met het podium met de Who. Wat die balk op de foto doet is giswerk en eigenlijk houd ik daar niet van, maar de danszaal van de Marathon was nog niet zo lang open. Het kan nog iets van de bouw zijn, of speciaal neergezet om publiek op afstand te houden. Er is in ieder geval geen enkele reden om deze balk met twee steigerpijpen aan te zien als fotoshoppen. De heer Van der Ree ziet ze vliegen!

  Hier de link naar de twee foto’s:

  http://www.dejongenskamer.nl/whodavies.htm

Reacties zijn gesloten.